Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Abban az esetben, ha vásárlója, illetve aktív Fogyasztója kíván lenni webáruházunknak, kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, vásárolja meg termékeinket, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelezőnek fogadja el.

A http://shop.pilatesplus.hu/ webáruház böngészésével és használatával Fogyasztó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a webáruház használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és ezen rendelkezésekkel egyetért. Jelen szerződés a a Charm Europe Kft, által forgalmazott sport termékeket és digitális szolgáltatásokat tőle egyszeri alkalommal vagy visszatérően megvásároló jogalany közötti adásvételi jogviszony általános feltételeit rendezi.

Üzemeltetői adatok (Továbbiakban: Szolgáltató)

 • Cégnév: Charm Europe Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Cégjegyzékszám: 01-09-938771
 • Adószám: 23683273-2-41
 • Székhely 1034 Budapest Beszterce u 16
 • Illetékes cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Szerződés nyelve: magyar
 • Elektronikus kézbesítési címe: info@pilatesplus.hu
 • Bankszámlaszám: 11600006-00000000-41316508

Alapvető rendelkezések:

A jelen Szabályzat 2023.01.01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani jelen Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt köteles 15 nappal a weboldalon közzétenni. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, rendelkezések értelmezésére a magyar jogszabályok az irányadóak, így különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

Fogyasztó, amennyiben regisztrációt követően belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Fogyasztó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webshop tartalmának megtekintésére. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webshop weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

Megvásárolható termékek

A webáruház Pilates Plus Stúdió márkanév alatt, valamint a Charm Europe Kft. által forgalmazott sport eszközöket és online szolgáltatásokat forgalmaz.
A megjelenített termékek online, a webáruházon keresztül rendelhetők meg. Az árak – amennyiben a termék átvétele nem stúdiónkban történik – a házhoz-szállítás költségét nem tartalmazzák. A feltüntetett árak bruttó árak. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A Szolgáltató a webshopban részletesen feltünteti a termék nevét, lényeges tulajdonságait, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek kizárólag illusztrációként szerepelnek. A webshopban megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti eltérés miatt a Szolgáltató a felelősséget kizárja. Amennyiben kedvezményes ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Fogyasztókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

Rendelés Menete

Regisztráció

A vásárlás regisztráció nélkül nem lehetséges. A regisztrációnál ügyeljen adatainak pontos megadására. A Szolgáltatót a Fogyasztó által tévesen, pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb hibáért semminemű felelősség nem terheli. Fogyasztó a regisztrációját követően jelentkezhet be a webshopba.

Regisztráció során e-mail cím és jelszó megadása kötelező. Szolgáltató a regisztrációról e-mail útján értesítést küld a Fogyasztónak, aki köteles e-mail elérhetőségét megerősíteni. Kérjük, ügyeljen a szükséges adatok pontos megadására. Szolgáltató a birtokába jutott adatok tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. és a vonatkozó más jogszabályoknak megfelelően jár el.

Vásárlás:

A megvásárolni kívánt termékeket helyezze a kosárba a „KOSÁRBA TESZEM” gomb megnyomásával. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, válassza a „KOSÁR ELLENŐRZÉSE” menüpontot. Itt állíthatja be a megvásárolni kívánt termék darabszámát, illetve Az X gombra kattintva törölheti az adott terméket. Mennyiség megadását követően automatikusan frissül a kosár tartalma, ha ez nem történne meg, válassza a „KOSÁR FRISSÍTÉSE” gombot. Amennyiben rendelkezik kedvezményre jogosító kuponnal, kérjük, hogy adja meg annak kuponkódját, majd érvényesítse a kedvezményt a „KUPON ALKAMAZÁSA” gomb megnyomásával. Ezt követően ellenőrizze a kosár végösszegét. Amennyiben befejezte vásárlását, kérjük, hogy válassza a „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” ikont. Ezen menüpontban van lehetőség – ha ez még nem történt meg – a bejelentkezésre és a kedvezményre jogosító kuponkód megadására. Kérjük adja meg ezen menüpontban – személyes átvétel esetét ide nem értve  – a szállítási adatokat, illetve a számlázási adatokat. a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” ikon választásával kerül befejezésre a vásárlás, amely mozzanattal egyben hozzájárul Fogyasztó az adásvételhez kapcsolódó informatikai adathalmaz Szolgáltató számítógépes rendszere általi fogadásához, illetve annak feldolgozásához, továbbá ennek révén kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát maradéktalanul megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek fogadta el.

Szállítási mód megadása:

Kérjük, minden esetben válasszon a megadott menüpontokból. 30000,- Ft feletti vásárlás esetén a kiszállítás díjtalan, egyebekben lehetőség van postai utánvétes szállítás és kézbesítő futárunk útján történő kiszállításra, melynek díja minden esetben feltüntetésre kerül a választott opció mellett. Lehetőség van továbbá személyes átvételre a Pilates Plus Stúdióban a 1023 Budapest, Apostol utca 13/b szám alatt.

 

Amennyiben a Fogyasztó által megrendelt termékek hiányosan, sérülten, vagy egyáltalán nem érkezik meg, kérjük haladéktalanul jelezze a hibás teljesítést az info@pilatesplus.hu e-mail elérhetőségen. Visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja megrendelőt terheli.

Fizetési mód („MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” ikon megnyomása előtt választható ki”):

Utánvétel a csomag kézbesítésekor a futárszolgálat futárának

Bankkártyás fizetés a weboldalon, átutalásos vagy paypalos fizetés.

Szolgáltató a sikeres vásárlást annak rögzítésével először a Fogyasztói felületen, aztán a termékrendelés során megadott vevői e-mail címre is visszaigazolja. A vásárlás visszaigazolásának ténye nem akadályozza meg az Szolgáltatót abban, hogy a szolgáltatása teljesítését jogos okból megtagadja.

Teljesítés:

Szolgáltató és Fogyasztó között az egyedi adásvételi szerződés a visszaigazolás megküldésével, a termék Fogyasztó általi átvételéig, de legfeljebb 30 (harminc) napra jön létre. Az egyedi adásvételi szerződés megkötésével összefüggésben a Fogyasztó kifejezetten elfogadja, hogy a megrendelés véglegesítése számára – a választott fizetési és szállítási módnak megfelelően – egyben vételár-teljesítési és termék-átvételi kötelezettséget is keletkeztet. Az egyedi adásvételi szerződés – és az annak részét képező ÁSZF – a Szerződő Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza

Elállási tájékoztató, elállási jog:

Fogyasztó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó vagy az Fogyasztó által megjelölt, a termék kézbesítőjétől eltérő harmadik személy a terméket átveszi, több termék rendelése esetén attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az utolsó termék átvételre kerül.

Ha Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni ajánlott levél útján postán: Pilates Plus Stúdió, 1023  Budapest, Apostol u. 13/B., vagy elektronikus úton küldött levél útján a info@pilatesplus.hu e-mail címre. Elállási nyilatkozat minta megtalálható jelen Szabályzat mellékleteként jelen weboldalon. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Fogyasztó köteles Szolgáltató részére a terméket késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül eredeti szállítólevéllel és számlával együtt visszaküldeni vagy átadni személyesen a Pilates Plus Stúdióban. A határidő megtartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt postai úton Fogyasztó a terméket postára adja. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Fogyasztó viseli. Fogyasztó által elállási jog csak hiánytalan, eredeti csomagolású, sérülésmentes termék esetén gyakorolható.

 

Az elállás joghatásai:

Ha Fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a szállítási költségeket. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz Szolgáltató. A visszatérítést mindaddig jogosult Szolgáltató visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta, hogy azt visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Az elállási jog alóli kivételek (tájékoztató jellegű felsorolás, jelen webshopban árusított termékek körében):

(45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet)

 1. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát
  d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
  e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
  f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

A kellékszavatosság, a termékszavatosság szóló tájékoztató:

Kellékszavatosság

Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Fogyasztó a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Fogyasztó – a termék jellegéből adódóan – nem jogosult kijavítást kérni, annak teljesítése lehetetlen, hibás teljesítés esetén kicserélést kérhet. Terméket cserélni Fogyasztó csak bontatlan, használatlan állapotban tud, ebben az esetben Fogyasztó kicserélés iránti igényével feltüntetve köteles a terméket a Pilates Plus Stúdió visszavinni (1023  Budapest, Apostol u. 13/B) vagy postai úton, az elállási jog gyakorlásával megegyező módon feladni. Szállítási költségek ez esetben is Fogyasztót terhelik.

 

Fogyasztó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Fogyasztó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a Fogyasztó kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Termék hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – az kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan Fogyasztó nem érvényesíthet.

Adatkezelés

Adatvédelem, adatkezelés

Szolgáltató az adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján alábbiak szerint kezeli.

A Szolgáltató kiemelten fontosnak tartja Fogyasztó információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. A weboldalon a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes. A regisztráció elvégzésével Fogyasztó a jelen adatvédelmi szabályzatot elfogadja, valamint hozzájárul, hogy az általa megadott adatait Szolgáltató a szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa, kezelje és felhasználja. A Fogyasztó feltétlen felelősséget vállal azért, hogy a regisztrációt önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektev.) 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: webshop regisztrációk. Szolgáltató az adatokat a regisztráció fennállása alatt kezeli. Fogyasztó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a rendszer hatékony működésének érdekében, statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat összekapcsolja. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a regisztrációjával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató elektronikus levelezéssel vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz útján küldhessen neki elektronikus hirdetést. A Fogyasztó nem járul hozzá adatai nyilvánossá tételéhez. Fogyasztó az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet. Fogyasztó a jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatja az info@pilatesplus.hu e-mail elérhetőségre küldött levélben. A hozzájárulás visszavonása a regisztráció törlését jelenti, Fogyasztó adatai Szolgáltató adatbázisából törlésre kerülnek.

Otp Simple adattovábbítási nyilatkozat

Tudomásul veszem, hogy a(z) Charm Europe Kft. adatkezelő által a(z) shop.pilatesplus.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Vezetéknév, Keresztnév, E-mail, Telefonszám, Számlázási cím

Az adatfeldolgozóáltal végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff/

Vegyes Rendelkezések:

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt (futár) jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

 

Panaszkezelés

Szolgáltató és Fogyasztó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Fogyasztó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 10.3. Az írásbeli panaszt az Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Amennyiben a Felhasználó nem elégedett a panaszkezelés kimenetelével, lehetősége van Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu) vagy online vitarendezési platformhoz fordulni.

Panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20., telefonszám: 06-1-459-4800, Faxszám: 06-1-210-4677, E-mail: nfh@nfh.hu)

 

Melléklet

Elállási nyilatkozat minta:

csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza

Címzett 1:………………………………………………………………………………

Alulírott/ak ……………………………………..kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:2………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 3…………………………………..

A fogyasztó(k) neve:……………………………………………………….……………..
A fogyasztó(k) címe:……………………………………………………………………..
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

1  Itt szükséges a Szolgáltató nevének, postai címének, és elektronikus levelezési címének megjelölése.
2  Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése
3  A megfelelő jelölendő